Om Brf Stenhagen i Tollered

Bostadsrättsföreningen bildades 1996 och fastigheten förvärvades under våren 1997. Det finns 14 bostadsbyggnader i föreningen fördelat på 5 parhus, 7 radhus och 2 flerbostadshus. Sammanlagt är det 42 hushåll i föreningen. Läs mer i årsredovisningen.

I vårt område har vi två lekplatser. På den större finns en stor klätterställning, en sandlåda för de mindre barnen, gungor samt mycket gräsmatta att springa på. På den mindre lekplatsen finns sandlåda och en rutschkana. Gemensamt cykelförråd finns vid stora lekplatsen.

Föreningen har en gemensamhetslokal, kallad Stugan. Den kan alla medlemmar boka och använda.

Brf Stenhagen har två städdagar/fixardagar varje år, en på hösten, så snart löven fallit, och en på våren, vanligtvis i april månad. Då hjälps alla hushåll åt att göra i ordning området, så att det blir snyggt och tryggt.

Vi brukar ha årsstämma i maj månad. Förutom att godkänna årsredovisning och utse en ny styrelse tar vi bland annat upp frågor, förslag och motioner från medlemmarna. Inbjudan till stämman skickas ut 4-2 veckor innan och årsredovisningen finns att hämta här på hemsidan för att spara på miljön. Vill du ändå ha en papperskopia? Säg till i så fall så fixar vi det.

Föreningens stadgar: stadgar