SIDA UNDER KONSTRUKTION

Det är föreningen som äger marken men du har rätt att nyttja ”din” trädgård. På kartan över skötselområden kan man se vad som tillhör varje hushåll.

För att hålla en trivsam miljö och uppehålla värdet på fastigheterna gäller det att man sköter om sitt trädgård. Om något stör har styrelsen rätt att påpeka detta och i värsta fall åtgärda det.

Man bör därför sköta sin trädgården så den ser snygg och prydlig ut

Se till att häckar vid väg/gång får inte växa ut över asfalten samt ej överstiga 200 cm.

Undvik att plantera träd för nära husvägg då rötter och grenar kan skada fastigheten när trädet växer till sig.

Om det växer en planta nära husväggen använd alltid spaljé istället för lösa krokar och spikar för att minimera mängden hål i husets ytskikt. En spaljé är också lättare att ta ner vid målning.

Trädgårdsavfall får inte slängas inom området. (Tidigare har det slängts dels vid stora lekplatsen och dels mellan 39 och 51, men dessa högar är nu så stora att det är ohållbart) Containrar kommer att beställas 2 ggr/år i samband med städdagarna, då enbart för trädgårdsavfall. Utöver detta finns Hultet, återvinningscentralen utanför Lerum.