I alla lägenheter finns en värmepanna som tillhandahålls av föreningen. Den köps in och servas av Holmgrens, men all kontakt med dem ska gå via styrelsen. Skulle ni ändå ringa till Holmgrens och begära att de kommer till er får ni själva stå för kostnaden. Dessutom måste Holmgrens släppas in när service skall göras för att garantier skall gälla. Har man orsakat förfallen garanti får man själv betala eventuella reparationer.

Även om föreningen står för värmepannorna är alla boende skyldiga att sköta om underhållet som att rensa filter minst varannan månad, justera vattentrycket och för vissa lägenheter rensa slaggkoppen i pannans avlopp.

Här nedan finns användarmanualer till de modeller som just nu finns installerade i våra lägenheter:

Videoklipp – hur man sköter IVT-panna

Videoklipp – hur man sköter NIBE-panna

Skulle det vara ett element som krånglar och man inte vet hur man gör kan man kontakta någon i styrelsen för hjälp.