Det senaste

Infobrev augusti 2019

Vi har bett Tina att i samband med nästa avgiftsutskick bifoga ett formulär som ska fyllas i om ni vill betala avgiften med autogiro. Dessa kan ni sedan lämna till Kent så skickar han dem med övriga ekonomiska dokument som ska till revisionsbyrån.

Vi har blivit tvungna att höja avgiften för extra parkeringar till 288 kr från och med 1 november, detta då Förbo har höjt avgiften vi betalar till dem för parkeringsplatser.

Trots flera påpekanden att sänka hastigheten på gatan körs det för fort. Det är 5 km/h som gäller på hela gatan. Vi hoppas inte att det krävs ett skadat barn innan alla förstår hur lätt och fort en olycka kan ske.

För inte så länge sedan sattes nya fina grindar upp, men det är tydligt att det är lätt att glömma stänga dem efter att man har öppnat dem. Snälla se till att stänga dem efter er annars gör de ingen nytta.

Vi har fått ett påpekande från Renova att det i tunnorna förekommit dammigt material (kattsand, dammsugarpåsar mm) som inte förpackats. Detta har lett till att när de tömmer soporna blir det ett moln av damm där de behöver arbeta. Även om det är bra att minska mängden sopor så är det ändå värt att förpacka materialet i något innan det slängs i soporna.

Höstens städdag kommer att anordnas den 19 oktober, så boka in datumet redan nu.