Text skriven av David Fernsand  Utskrivbar version

Eftersom vi nu går in i december och julhögtiden, en tid som är högsäsong för bostadsinbrott, är min tanke nu att skriva denna text med olika tips på vad varje enskild boende kan tänka på och göra för att förhindra inbrott och även vad man skall tänka på om olyckan ändå varit framme och man upptäcker ett inbrott, hos sig själv eller hos någon annan.

Lite bakgrund; Jag har arbetat som polis i yttre tjänst i sju år och varit på otaliga larm om bostadsinbrott, detta är mina erfarenheter och saker som jag tycker att man skall tänka på.

PREVENTION

Så gott som alla inbrott i bostäder görs via baksidan. Företrädesvis via altandörren. Altandörren i sig har en mycket låg skyddsklass och går fort och tyst att ta sig igenom. Det har även förekommit exempel där tjuven tyst och försiktigt monterar ur hela glaskassetter ur fönster.

Det viktigaste är att göra baksidan oattraktiv för tjuven innan de ens tar sig till altandörr/fönster. Viktigast är belysning, belysning, belysning. En tjuv vill arbeta ostört, utan insyn, i mörkret, fort in, stjäla, fort ut. Liten risk, hög vinst. Att förhindra detta genom att ha flera olika ljuskällor, gärna någon med rörelsevakt och att se till att närliggande grannar har (rimlig) insyn på främst altandörren gör ofta att tjuven väljer ett annat ”mål”. Testa själv att gå ut på er baksida i mörkret, hur mycket kan du röra dig utan att någon ser eller hör dig? Vad kan du se? Finns det ostörda vägar till och från baksidan någon kan ta oupptäckt?

Det är såklart också jättebra att informera era närliggande grannar om ni skall resa bort en tid så att post osv. tas om hand, men viktigt är också att informera om;

  • Väntas det någon form av besök under tiden? (anhöriga, hantverkare osv)
  • Lämna över nyckel så att ”husvakten” kan ta sig in och tända lampor osv.
  • Skotta/sopa framför dörrar. Få det att se bebott ut.

Inbrottstjuvar utför oftast en ”rekning” i ett område innan ett inbrott, detta innebär att de rör sig i området under någon någorlunda giltig förevändning. Det kan röra sig om att man går runt i området och ”letar efter något/någon”, utför någon form av försäljning/insamling eller vill utföra någon tjänst. Är du inte säker på att personen som ringer på din dörr har ett gott syfte – gör personen uppmärksam på att den är ”sedd” – ställ frågor och tacka bestämt nej.

Tycker du att det finns skäl kan man ta kort på personer eller fordon. Man bör inte trycka upp en kamera i ansiktet på någon, men ett foto där beklädnad och i bästa fall registreringsnummer framgår kan göra mycket stor skillnad för polisen både i brottsförebyggande arbete och i eftersökandet av en misstänkt person.

Larm är bra, OM det fungerar. Larmet skall dessutom tjuta på både insida och utsidan och förutsätter även att någon reagerar. Vad gör du om din grannes larm går? Vad skulle du vilja att din granne gjorde om ditt larm går?

FÖRVARING AV VÄRDESAKER

Dagens inbrottstjuvar är till 99,9% ute efter värdeföremål av minsta möjliga storlek och högsta möjliga värde, dvs guld och kontanter och i vissa fall dyr teknik av mindre storlek. Tidigare stöldbegärliga föremål är idag till mycket liten del intressanta. (tv, telefoner, datorer, alkohol, verktyg) Mycket för att de är otympliga men också för ett de ofta är spårbara.

De flesta personer idag förvarar just guld och kontanter någonstans i sovrummet, därav är så gott som alltid sovrum de rum som är mest genomsökta vid fullbordade inbrott (därefter köket). Flera fall av inbrott tyder på att när tjuven väl tagit sig in är det sovrummet som man går till först och sedan söker sig tillbaks mot utgången.

Var ”gömmer” du värdesaker? Hitta en annan plats för förvaringen och risken att tjuven hittar dem minskar dramatiskt.

Har man föremål av större värde är värdeskåp/kassaskåp inte alls fel men viktigt är då att de är kraftigt förankrade i väggen och att skåpet i sig sitter någorlunda dolt.

Det kan även vara olämpligt att förvara nycklar till fordon, förråd och liknande på en krok i hallen. Det är en självklar plats för tjuven att söka på och lätt att tillgripa.

OM DU UPPTÄCKER ETT INBROTT

GÅ INTE IN I BOSTADEN, RING 112 DIREKT OCH HÅLL BOSTADEN UNDER UPPSIKT!

Även om inbrottstjuvar idag oftast flyr hals över huvud i de allra flesta fall istället för att ta konfrontationen om de blir upptäckta så finns risken och inga materiella ting är värda att riskera liv och hälsa över. Det som är stulet, är stulet oavsett om du går in eller inte.

Det är även så att om man går in och börjar söka i bostaden själv så kommer den polispatrull som sedan kommer till platsen att avskriva alla möjligheter till säkring av spår. Bara genom att ta ett steg in kan du förstöra det enda viktiga skospår som fanns att säkra. Så fort du konstaterat ett inbrott – lämna bostaden (eller rör dig i alla fall inte mer) och ring 112.

Ring aldrig 11414 vid bostadsinbrott, du kan inte avgöra om någon finns kvar, i bostaden eller i direkt omgivning, bostadsinbrott är alltid att betrakta som ett pågående brott och då SKALL man ringa 112.

Operatören på larmcentralen kommer sannolikt att fråga dig om någon tjuv finns kvar, varpå svaret då självklart blir att; ”Det vet jag inte.”

(Undantaget är självklart då det helt uppenbart har gått en längre tid från brottstillfället, tex att altandörren är uppbruten och det har snöat in på halva golvet och det är flera dagar sedan det snöade. DÅ kan man ringa 11414 men fortfarande inte röra sig i bostaden eftersom risken att förstöra spår fortfarande finns. Detta torde vara sällsynta exempel vid fungerande grannsamverkan)

EFTER ETT INBROTT

Polisen som kommer till platsen kommer att göra ett sök i bostaden för att säkerställa att ingen gärningsman finns kvar. De kommer även att söka efter och värdera eventuella spår. Finns det spår kommer tekniker att tillkallas för att säkra spåren på bästa sätt.

När polisen är klar på platsen börjar det tunga arbetet med att städa upp och gå igenom för att se vad som är stulet. Du kommer att få en godslista och ett kuvert av polisen, på den fyller ni i vad som saknas så utförligt som möjligt (gravyrer i smycken, eventuella serienummer/märkning)

Det finns en stor vinst i att polisen så fort som möjligt får kännedom om vad som stulits, kan du lämna information om detta direkt till polisen på plats är det bäst, be annars polispatrullen att ringa upp dig så fort de har ett K-nummer (Ett diarienummer för ditt ärende som patrullen får då anmälan skrivs) Skriv K-numret på godslistan, fyll på listan så detaljerat som möjligt, lägg godslistan i kuvertet och posta snarast möjligt. Detta för att godset då blir sökbart i polisens register och om en patrull då stoppar en bil i närtid och hittar gods så kan det snabbt identifieras som stöldgods och härledas till dig. Sannolikheten för att du får tillbaks godset ökar. Ni får en polisanmälan hem på posten efter ett par dagar, märkt med K-numret.

När du städar efter ett inbrott var uppmärksam på om du hittar någonting som inte tillhör dig eller något spår av gärningsmannen. Det har hänt att tjuven glömt ett verktyg, spottat ut snus, tappat en cigarrett eller skurit sig och lämnat blodspår. Detta är extremt bra ur utredningssynpunkt och hittar du detta så rör det inte, ring 11414 direkt och informera polisen som då skickar ut tekniker för att bärga spåret/godset.

GÄLLANDE TELEFONNUMMER

112 – Vid pågående brott och akuta ärenden.

11414 – Polisens kontaktcenter, vid icke akuta ärenden, ofta lång väntetid.

Vid frågor kan jag nås på; David.Fernsand@gmail.com

Med vänlig hälsning

David Fernsand