Om du är intresserad av att få din avgift till föreningen dragen varje månad på autogiro så vänligen kontakta oss på info@brfstenhagen.se så mailar vi över en anmälningsblankett som skall fyllas i och återsändas till oss.

Mvh Styrelsen